Konkurranser og vinnere

Dagens vinner 21/04 er Mari Johansen!

Dagens vinner 14/04 er Tove Marie Andresen :-)

Dagens vinner 10/12 er Irene J.K.H.Bjørtomt :-)

Dagens vinner 03/12 er Bente Hagen.Gratulerer :-)

Dagens vinner 19/11 er Bente Therese Pruglhei Tovås . Gratulerer :-)

Dagens vinner 10/11 er Xu Zhao. Gratulerer :-)

Dagens vinner 05/11 er Grete Markussen. Gratulerer :-)

Dagens vinner 25/10 er Vera.s.Graasten Holt. Gratulerer:-) 

Dagens vinner 19/10 er Ingrid Holtet. Gratulerer:-)

Dagens vinner 17/10 er Kirsti Tønnessen. Gratulerer.

Dagens vinner 12/10 er Rena solvang Lund. Gratulerer :-) 

Dagens vinner 3/10 er Elisabet Langleite. Gratulerer :)

Dagens vinner 4/10 er Ann Kristin Wåler. Gratulerer :)

Dagens vinner 21/10 er Anne-Grethe Kristensen. Gratulerer :)